FEU UN COMENTARI DEL VÍDEO SEGÜENT SOBRE EL PAPER DEL SECTOR PÚBLIC EN ECONOMIA:


Resalta els diferents problemes que hi ha en el sector públic com ara problemes de recursos humans, financers i de falta de voluntat política.
Alhora també exemplifica algunes de les coses a les quals no se'ls dona molta prioritat pel que fa els diners que el sector públic destina a elles tot i la seva importància, com per exemple a l'aigua i a l'energia, dos aspectes fundamentals. A més també explica que hi ha una privatització de tots aquests serveis. Tant la privatització, la mercantilització i la financiació de tot el que ha esmentat avui dia està fracassant.
Remarca per exemple els casos en què empreses contaminen i els donaigual que els pillin ja que la multa és inferior als gastos que haurien d'afrontar en cas que ho intentessin solucionar.
També parla sobre les distorsions en imperatius, els soborns, la corrupció, etc. diu que els que més es beneficien d'això no són els països del sur com molts diuen,sino que són aquelles corporacions que més diners disposen.
Tot això és una crida per tal d'obtenir una societat més justa i equitativa per a tots els ciutadans.


OBSERVEU EL VÍDEO SEGÜENT QUE PRESENTA UN DOCUMENTAL SOBRE LA CÀRREGA FISCAL D'ESPANYA, EL FRAU I ELS PARAÏSOS FISCALS. UN COP L'HEU VIST, FEU LES ACTIVITATS SEGÜENTS:


QUINS ASPECTES NEGATIUS DE LA INTERVENCIÓ PÚBLICA EN ECONOMIA OBSERVEU EN EL VÍDEO?


La finalitat d'aquest vídeo és arribar a saber com afecta la crisi als rics. Es debateix per què no s'ha adaptat la mesura en què els rics paguen més impostos, ja adoptada en altres països com França i Alemanya.
En el documental s'explica que les petites empreses paguen més que les gransperò que en el debat fiscal no es plantegen l'augment de l'impost de societats (IS) ja que pujaria el cost de les empreses del païs.
Parla sobre el frau i els paraisos fiscals, l'economia summergida representa més del 23% del producte interior brut (PIB). La majoria del frau fiscal les fan les grans empreses, en el cas de les petites representa un 15% i els autònoms un 9%.
Finalment es demana que s'augmentin els impostos als mega rics per tal de millorar la situació econòmica.

QUINA CRÍTICA AL PAPER DEL SECTOR PÚBLIC EN L'ECONOMIA, ES MOSTRA AL VÍDEO SEGÜENT?


Analitza les causes que han derivat a la crisi actual, situa el seu inici el 1998, any en què Aznar va implantar la clàusula suelo. Al començament tot anava molt bé ja que al construir més edificis, el preu d'aquests reduiria i molta gent va poder comprar-ne alguna. Però no va ser així, al haver més demanda d'habitatge, el preu d'aquest va pujar, i alhora també el preu del sòl. Això va causar que el preu de la vivenda es disparés.
D'altra banda, també va implantar una reforma laboral que reduïa els drets laborals per tal que disminueixi l'atur. Molta gent va deixar d'estudiar ja que al haver molta demanda de vivenda.
El 2005 estava en superàvit gràcies a la costrucció. Pel que fa el preu de les vivendes va continuar pujant de manera exagerada, però l'atur va disminuir fins al 9,2%. Tot i que el preu de les vivendes ja era el doble que l'inicial, l'augment dels salaris no arribava,el preus estaven congelats.
Per tal de poder comprar els habitatges, amb els salaris que tenien el que feien era demanar crèdits al banc, els quals donaven crèdits a moltíssima gent, tot i que el seu sou fos baix. El que feien era donar el crèdit per al'habitatge i a part més diners per tal que es compressin el que volguessin.
Dos anys desprès, el deute d'administracions, famílies i empreses ja era descomunal d'igual manera que els dels bancs amb altres institucions. El motor de riquesa era el creixement desenvolupat del deute.
El 2008 va estallar una crisi a estats units que vaarribar a tot el món. Llavors els bancs van deixar de donar prèstecs, els inverors de comprar deute i el consum es va desplomar. A causa de tot aaixò, va augmentar l'atur i totes aquelles famílies que no pagaven les van executar l'hipoteca.THINGLINK