http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=1160e5346a295c9daca09dfecaec0146#no-back-button&id=21725685&title=HOTELS-I-HOSPITALS-CATALUNYA

Taxa de desocupació d'Espanya, Alemania, Àustria, Grècia i Itàlia

Espanya: és on hi ha la taxa d'atur més elevada actualmet dels països estudiats en aquest mapa, cal destacar l'enorme augment creixent desdel 2008, any en què va començar la crisi actual. El gener d'aquell mateix any marcava 2,043 milions i tan sols dos anys desprès la xifra ja s'havia duplicat, quedant en 4,414 milions de persones en desocupació.Alhora també cal destacar que la xifra va assolir el seu màxim el febrer de 2013 amb 6,138 milions d'aturats i que d'ençà ha començat a disminuïr, marcant el novembre de 2015 4,917 milions de persones en desocupació.
Alemania: és el tercer país amb més desocupació, mostra molta variació. El juliol de 2005 va assolir l'auge amb una taxa de 4,504 milions i desde llavors el número de desocupats ha disminuït considerablement. El novembre de 2015 Alemania presentava una desocupació de 1,898 milions de persones.
Àustria: és el país amb menys desocupació al llarg dels anys. Per lo general es manté mes o menys la xifra sense canvis bruscs evidents, tot i que per exemple el 2008 presentava una xifra de 177.000 i el 2010 217.000, la variació a comparació dels altres països no és molt elevada. El novembre de 2015, mostrava una taxa de 256.000 persones en atur.
Grècia: no presenta molta variació fins al 2008, any en què el número de desocupats va començar a augmentar. Per exemple, el gener d'aquell mateix any marcava 390.000 i tan sols dos anys desprès, el 2010, la xifra va assolir el 259.000 d'aturats. Actualment és el segon lloc on menys atur hi ha, l'octubre de 2015 presentava una xifra de 1,176 milions de persones amb desocupació.
Itàlia: a dia d'avui és on hi ha més desocupació desprès d'Espanya, és a dir, el segon país on més nombre d'aturats hi ha. Les variacions són constants, ja que augmenta i disminueix de manera freqüent. El gener de 2008 comença a augmentar una mica més, passa de 1,585 milions a 2,071 el 2010. Seguidament, la taxa el 2011 mostra una mica de millora, i baixa, però torna a augmentar de nou pocs mesos desprès. El novembre de 2015 marca una desocupació de 2,871 milions de persones.Què són els mercats de competència perfecta?Un mercat de competència perfecta és aquell en què hi ha molts compradors i molts venedors, de manera que cap productor no té capacitat per influir en el preu de mercat.
Funcionament dels mercats de competència perfectaEl funcionament d’aquest tipus de mercats es pot esquematitzar de la manera següent: l’oferta i la demanda del mercat determinen un preu d’equilibri i, a aquest preu, les empreses decideixen lliurement quina quantitat volen produir. Per tant, el mercat determina el preu i cada empresa l’accepta com una dada fixa sobre la qual no pot influir. Les empreses són preu acceptants.
Exemples de mercats de competència perfecta.El funcionament d’una llotja de peix és semblant al d’un mercat competitiu. Altres exemples de mercats competitius els trobem en els mercats de productes agrícoles, com ara el dels tomàquets, el dels cereals o el de les patates. Així mateix, el mercat de valors, la borsa, presenta algunes característiques pròpies d’un mercat de competència perfecta.

http://www.calameo.com/accounts/4615872


Quina relació té aquest vídeo amb els mercats de competència?En aquest vídeo Xavier Sala i Martin, presentador del programa "Economia en colors" explica una teoria en la qual relaciona la bellesa que té una persona amb el sou que cobra.Segons ell el motiu d'aquesta qüestió no és degut a que pel fet de ser guapo seràs més intel·ligent que un lleig, sinó que es degut al valor en l'ambit laboral que els dona la seguretat que mostren en ells mateixos.
Quina opinió teniu del contingut del vídeo? . Justifica-hoJo estic d'acord amb la teoria de Harvard que reitera el Xavier, ja que considero que la seguretat o el fet de confiar en un mateix és el pas previ per a que els demès ho facin també, puix que si un mateix no te seguretat en ell rarament ho tindran els altres.Busqueu al You Tube un vídeo que mostri els tipus de mercats i poseu-lo a la vostra wiki.


Expliqueu per què heu triat aquest vídeo i no un altre.He escollit aquest vídeo ja que és molt complet. Inicialment defineix el concepte de mercat i seguidament es disposa a diferenciar el mercat de competència perfecta de l'imperfecta i a més anomena les característiques dels diversos tipus de mercat. A banda d'això, considero que també ho ha explicat d'una manera amb la qual és facil d'entendre la divisió dels mercats i les diferències que hi ha entre uns i els altreswordle.png


https://www.blubbr.tv/post-creator.php?creator%5Fid=142704&game%5Fid=84014#.VpaNAPnhDGghttp://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448167945.pdf