ACTIVITATS:

1. Busca la definició : QUÈ ÉS L'ECONOMIA?, a partir de tres pàgines web. Comenta'n el significat i fes referència les pàgines web analitzades.
  • L'economia és l'activitat humana que consisteix en la producció, distribució, intercanvi i consum de béns i serveis. Habitualment fa referència a l'activitat econòmica d'un estat però també s'utilitza per a altres àmbits.
  • L'economia és la ciència que estudia, d'una banda, les decisions que prenen els individus i les empreses per satisfer les seves necessitats,i per altra banda, l'activitat econòmica.
  • L'economia es la ciència que s'encarrega de l'estudi de la satisfacció de les necessitats humanes individuals mitjançant bens que son escassos, optimitzant els recursos


2. Observa el següent vídeo i fes-ne un comentari:
Aquest vídeo tracta l' Economia i ens explica què és i quins factors la conformen entre d'altres coses. Es parla de la compra-venda, és a dir, que uns compren mentre altres venen; dels impostos que es paguen a l'Estat i el que es fa amb ells,bàsicament el que l'Estat vol (per exemple els pot destinar a la construcció de cases, escoles, carreteres...).
Part del vídeo la dedica al factor de la escassetat, tant de recursos naturals (ex. aigua, arbres) com de béns materials (ex. diners), ja que aquest factor és el principal problema de l'Economia.També hi dedica una part a com gestionar aquests recursos escassos, la assignació més convenient d'ells a nivell de la societat, és a dir, allò que disposarem, construiran, instal·laran, etc. amb el capital i l'espai dels quals es disposa i usant els recursos de la formaa més eficient.

3. I si busquem a la premsa exemples d'economia de mercat?
  • Estats no democràtics com Indonesia o Arabia Saudí
  • Tots els Estats democràtics


3.1. Cerqueu una notícia econòmica on el mercat sigui el protagonista
LA BISBAL D'EMPORDÀ (BAIX EMPORDÀ) XXI Fira Mercat al Carrer de l'1 de Maig Economia de mercat
(M. J. RODRÍGUEZ)

La Fira Mercat al Carrer de l'1 de Maig és una mostra multisectorial en què intervenen els diversos sectors econòmics de la Bisbal i un gran nombre de marxants amb productes de tot tipus. L'edició d'aquest any incorpora noves activitats per tal de millorar l'oferta. Al nucli antic hi haurà la botiga al carrer i a la plaça de l'Ajuntament s'obrirà l'Espai de Fireta, però també es faran visites al castell palau, una trobada de puntaires sota les Voltes i sardanes a la plaça Benet Mercader.A l'entorn de l'edifici del Mundial hi haurà l'Espai d'Art, dedicat a la pintura i l'escultura. D'altra banda, al passeig Marimon Asprer s'instal·laran també marxants eventuals que oferiran tot tipus de productes, bàsicament d'alimentació i de complements de la llar i la persona. A la part final del passeig, com cada any, s'hi situaran les atraccions infantils. A l'avinguda de l'Aigüeta, el centre comercial de la ceràmica de la Bisbal, s'obrirà la botiga al carrer i hi haurà parades de marxants eventuals fins al carrer Ramon Masifern. Durant tot el dia, als jardins de Torre Maria es podrà visitar la III Mostra de Ceràmica, i al Pavelló Firal se celebrarà la III Fira de Vehicles d'Ocasió.

3.2. Feu-ne un comentari
Amb aquest article el que es pretèn és informar a la gent de la posada del "mercat al carrer" per tal que la gent ho passi bé amb les visites, la trobada, els balls... i el més important, fomentar les compres i augmentar els beneficis dels venedors que s'establiràn allà aquell.Capta l'atenció de tot el públic independentment de la franja d'edat a la que pertanyin, la capacitat cultural, la classe social o el sexe, ja que ofereix productes molt diversos. Pots trobar-te des d'obres d'art i productes d'alimentació fins a atraccions infantils.

4. Penja al teu wiki un vídeo que faci referència als aggents econòmics. Fes-ne després un comentari


4.1. Fes-ne després un comentari

El vídeo de l'esquerra tracta el tema dels agents econòmics, però no exclusivament, també parla sobre l'activitat econòmica. En canvi, el de la dreta no, aquest explica que els agents econòmics són els responsables de les activitats econòmiques d'una societat i busquen optimitzar el benestar, també ens diu que aquests són les famílies (consumidors), les empreses (productors) i l'Estat (sector públic).Un altre punt que aborda és el mercat de productes (intercanvi de béns i serveis a canvi de capital) i el mercat de factors (intercanvi de factors de producció: treball, capital i recursos naturals). Finalment menciona les relacions que s'estableixen entre aquest tres agents econòmics, és a dir,el que dóna cadascun i el que rep.