Elaboreu un mural digital amb el format PADLET que mostri una comparativa entre el lliure comerç i les mesures proteccionistes.








https://padlet.com/melanicampos2batx/duyr1biepbpu

http://melanieconomia.weebly.com